fuse
QAS25   QAL25   QAS60   QAL60
QFS25   QFL25   QFS25UP/QAS60UP  
QAD25 QAC25   QAC50 QAB12
HQA12 QAB25  

日本エアパックス 速断ヒューズ
QAS/QAL/QFS/QFL Series
継続生産・販売を行います。
         RoHS 対応品   More Info
QAS
定格: QAS25:20A-100A at AC250V,DC300V
QAL25:75A-300A at AC250V,DC300V
QAS60:20A-75A at AC600V,DC500V
QAL60:100A-300A at AC600V,DC500V
QFS25:10A-100A at AC250V,DC400V
QFL25:75A-300A at AC250V,DC400V
遮断容量:
QAS25:100kA at AC250V,10kA at DC300V
QAL25:100kA at AC250V,10kA at DC300V
QAS60:100kA at AC600V,10kA at DC500V
QAL60:100kA at AC600V,10kA at DC500V
QFS25:100kA at AC250V,10kA at DC400V
QFL25:100kA at AC250V,10kA at DC400V
認定規格: UL (E174284) *QAS,QALのみ
cULus (E174284) *QFS,QFLのみ
TUV (J2150262,J2150268,J2150270,J2150271) *QFS,QFLのAC250Vのみ
QFS25UP
新発売!
         RoHS 対応品   More Info
定格: QFS25UP-10 : 10A at AC250V,DC400V
QFS25UP-30 : 30A at AC250V,DC400V
QFS25UP-50 : 50A at AC250V,DC400V
QFS25UP-75 : 75A at AC250V,DC400V
QFS25UP-100 : 100A at AC250V,DC400V
遮断容量:
QFS25UP : 10kA at AC250V, 10kA at DC400V
認定規格: UL (E174284)
 
QAC/QAD Series
2009年1月末に生産中止となりました。
           
QAC
定格:
QAC25:30A-600A at AC125V,AC250V
QAD25:50A-250A at AC125V,AC250V
QAC50:30A-600A at AC500V,AC600V
遮断容量: QAC25:50kA at AC125V,AC250V
QAD25:50kA at AC125V,AC250V
QAC50:50kA at AC500V,AC600V
 
QAB/HQA Series
2009年1月末に生産中止となりました。
           
QAB
定格: QAB12:50A-300A at AC125V
HQA12:350A-1kA at AC125V
QAB25:50A-300A at AC250V
遮断容量: QAB12:10kA at AC125V
HQA12:30kA at AC125V
QAB25:10kA at AC250V